THÔNG TIN CHUNG

Giới thiệu KOL
Tên KOLs*
Tên thường gọi
Facebook
Instagram
Lượng follow facebook
Lượng follow InstarGram
Địa chỉ nơi ở
Email/SĐT
Công ty quản lý (nếu có)
Số điện thoại*
Youtube
Facebook
Email (Liên hệ)*
Anh/chị đã từng thực hiện chiến dịch quảng cáo KOL cho sản phẩm nào ?
Nếu có xin hãy cung cấp thêm 1 vài thông tin chiến dịch KOL đã tham gia:
- Ngân sách hàng tháng

CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO KOL

1. Anh chị sẽ thực hiện chiến dịch KOL nào trong danh sách sau đây:

KOL Quay Video

KOL review sản phẩm

KOL Post Facebook

KOL dự khai trương

KOL Chụp hình sản phẩm

KOL livestream facebook

KOL làm đại sứ thương hiệu

KOL

Chia sẻ link website của bạn

Khác

2. Địa điểm thực hiện chiến dịch
3. Anh chị có thể làm KOL thêm hình thức nào khác
4. Mức lương đề nghị của KOL yêu cầu cụ thể (toàn bộ chi phí)

KOL Quay Video TVC

KOL review sản phẩm

KOL Post Facebook

KOL dự khai trương

KOL Chụp hình sản phẩm

KOL livestream facebook

KOL làm đại sứ thương hiệu

KO

Chia sẻ link website của bạn

5. Yêu cầu khác của Anh /chị
6. Các kênh marketing Anh/chị đã hoặc đang hoặc sẽ làm là gì? Hiệu suất như thế nào?
7. Các chương trình marketing sắp tới của bạn là gì?